Zaposleni

RAZREDNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Justina Zupančič Razredni pouk 1. A  torek, 5. šolska ura justina.zupancic@ guest.arnes.si
Tanja Korošec Razredni pouk 2. A  sreda, 2. šolska ura tanja.korosec@ guest.arnes.si
Suzana Jefim Razredni pouk 3. A ponedeljek, 2. šolska ura suzana.jefim@ guest.arnes.si
Maja Papež Razredni pouk 4. B sreda 1. šolska ura maja.papez@ guest.arnes.si
Lidija Ožek Razredni pouk  5. A petek, 3. šolska ura lidija.ozek@ guest.arnes.si
Tadeja Gliha Razredni pouk  4. A sreda, 1. šolska ura

 tadeja.jaklic@ guest.arnes.si

 

Ceglar Vida

Irena Kumše Kovač

OPB 3

četrtek, 3. šolska ura

po dogovoru

 vida.ceglar@ guest.arnes.si

 

Vesna Simonič   OPB 2 po dogovoru  vesna.simonic2@ guest.arnes.si
Urška Mitrovič TJA 1.-5., razredni pouk 1. r ponedeljek, 6. šolska ura urska.mitrovic@ guest.arnes.si

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Ceglar Vida ŠPO 6. A  četrtek, 3. šolska ura  vida.ceglar@ guest.arnes.si
Marta Sever Matematika in fizika  sreda, 2. šolska ura  marta.sever@ guest.arnes.si
Matjaž Lavrih Matematika, tehnika, računalništvo vsak dan po predhodni najavi matjaz.lavrih@ os-velikigaber.si

 

Vesna Rajar

GOS, BIO, NAR  6. B  ponedeljek, 1. šolska ura  vesna.rajar@ guest.arnes.si
Metka Klemenčič TJA 6.- 9. razred  torek, 4. šolska ura  metka.klemencic@ guest.arnes.si
Primož Vasle  SLJ, OPB 1  9. A  torek, 4. šolska ura primoz.vasle@ guest.arnes.si
 Jani Strnad GEO, ZGO, DKE  8. A  petek, 2. šolska ura  jani.strnad@ guest.arnes.si
Manca Černe GUM, OPZ, MPZ sreda, 2. šolska ura  manca.cerne@ guest.arnes.si
Olga Podpadec  SLJ  petek, 2. šolska ura  olga.podpadec@ guest.arnes.si
Antonija Brozovič KEM  sreda, po dogovoru toncka.brozovic@ os-trebnje.si
Marko Mežnaršič  ŠPO, OPB 3  7. A  četrtek, 3. šolska ura  marko.meznarsic@ guest.arnes.si
Anamarija Šmajdek LUM  petek, 12. 35-13.00  anamarija.smajdek@ gjp.si
mag. Gregor Udovč  FIZ  po dogovoru  ravnatelj@ os-velikigaber.si
Stanka Kajba  NI1, NI2, NI3  sreda, po dogovoru  stanka.kajba@ guest.arnes.si

OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Učitelj Področje Pogovorne ure Kontakt
Helena Prosen Zupančič  DSP  po predhodni najavi  hprose1@ guest.arnes.si
Andreja Štrucl  DSP  ponedeljek, 2. šolska ur po predhodni najavi  andreja.strucl@ guest.arnes.si

Andreja Jaklič

 

svetovalna služba

 

 

knjižnica

 vsak dan po predhodni najavi  andreja.jaklic@ guest.arnes.si

TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Področje Kontakt
Rajko Gliha hišnik
Vesna Zakrajšek tajnik VIZ info@ os-velikigaber.si
 Maja Rugelj računovodkinja  racunovodstvo@ os-velikigaber.si
Marko Radelj vodja kuhinje
Brigita Gros kuharica
Fani Osvald kuharica
Ivana Rozman kuhinjska pomočnica
Markelj Marta čistilka
Alojzija Strmole čistilka
Anica Kanc čistilka
Slavica Žnidarič čistilka