Zaposleni

RAZREDNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Justina Zupančič Razredni pouk 1. A sreda, od 12:00 do 12:45, po predhodni najavi justina.zupancic@ guest.arnes.si
Tanja Korošec Razredni pouk 2. A sreda, 11.50-12.35, po predhodni najavi tanja.korosec@ guest.arnes.si
Suzana Jefim Razredni pouk 3. A ponedeljek, od 11.00-11.45, po predhodni najavi suzana.jefim@ guest.arnes.si
Lidija Šajn Razredni pouk 4. B sreda, od 9.20-10.05 po predhodni najavi

 

lidija.sajn@ guest.arnes.si

Vanja Marolt (nadomešča jo Lidija Ožek) Razredni pouk  5. A  petek, od 9.20-10.05, po predhodni najavi lidija.ozek@ guest.arnes.si
Tadeja Gliha Razredni pouk  4. A  ponedeljek, od 11.00-11.45, po predhodni najavi

 tadeja.jaklic@ guest.arnes.si

 

Ceglar Vida OPB 3 ponedeljek, od 10.00  do 11.00, po predhodni najavi  vida.ceglar@ guest.arnes.si
Vesna Simonič  OPB 2  po dogovoru vsak dan med 11.30-11.45  vesna.simonic2@ guest.arnes.si
Urška Mitrovič TJA 1.-5., razredni pouk 1. r  ponedeljek, od 12.55 do 13.40, po predhodni najavi urska.mitrovic@ guest.arnes.si

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Ceglar Vida ŠPO 6. A  vida.ceglar@ guest.arnes.si
Marta Sever Matematika in fizika  torek, od 10.10-10.55, po predhodni najavi  marta.sever@ guest.arnes.si
Matjaž Lavrih Matematika, tehnika, računalništvo vsak dan po predhodni najavi matjaz.lavrih@ os-velikigaber.si

 

Vesna Rajar

GOS, BIO, NAR  6. B ponedeljek, od 8.20 do 9.05, po predhodni najavi  vesna.rajar@ guest.arnes.si
Metka Klemenčič TJA 6.- 9. razred  petek, od 9.10-9.55, po predhodni najavi  metka.klemencic@ guest.arnes.si
Primož Vasle  SLJ, OPB  9. A torek, 10.10-10.55, po predhodni najavi primoz.vasle@ guest.arnes.si
 Jani Strnad GEO, ZGO, DKE  8. A torek, 8.20-9.05, po predhodni najavi  jani.strnad@ guest.arnes.si
Manca Černe GUM, OPZ, MPZ torek 8.20 do 9.00, po predhodni najavi  manca.cerne@ guest.arnes.si
Olga Podpadec  SLJ  petek, 10.10-10.55, po predhodni najavi  olga.podpadec@ guest.arnes.si
Antonija Brozovič KEM ob sredah, po predhodni najavi toncka.brozovic@ os-trebnje.si
Marko Mežnaršič  ŠPO, OPB 3  7. A petek, od 10.10 do 10.55, po predhodni najavi  marko.meznarsic@ guest.arnes.si
Anamarija Šmajdek LUM četrtek, od 8.00-8.15 v učilnici LUM
mag. Gregor Udovč  FIZ  vsak dan po predhodni najavi  ravnatelj@ os-velikigaber.si
Stanka Kajba  NI1, NI2, NI3  torek ali sredo, po predhodni najavi  stanka.kajba@ guest.arnes.si

OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Učitelj Področje Pogovorne ure Kontakt
Helena Prosen Zupančič  DSP  po predhodni najavi  hprose1@ guest.arnes.si
Andreja Štrucl  DSP  petek, 10:10 do 10:55 po predhodni najavi  andreja.strucl@ guest.arnes.si

Andreja Jaklič (odsotna do 7. 10. 2019)

 

Petra Ovčar

svetovalna služba

 

 

knjižnica

 vsak dan po predhodni najavi  andreja.jaklic@ guest.arnes.si

TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Področje Kontakt
Rajko Gliha hišnik
Vesna Zakrajšek Tajnik VIZ info@ os-velikigaber.si
Maja Rugelj računovodkinja racunovodstvo@ os-velikigaber.si
Marko Radelj vodja kuhinje
Brigita Gros kuharica
Fani Osvald kuharica
Ivana Rozman kuhinjska pomočnica
Markelj Marta čistilka
Alojzija Strmole čistilka
Anica Kanc čistilka
Slavica Žnidarič čistilka