V četrtek, 8. 10. 2020, smo na Osnovni šoli Veliki Gaber zbirali star papir, ki bo recikliran, torej namenjen ponovni uporabi.

Marljivi devetošolci so ob pomoči treh očetov prevzemali kupe starega papirja ter ga stehtanega zlagali v ogromen zbiralnik. Fante je ves čas spremljala dobra volja in kljub težkemu delu, ki so ga opravljali, njihova delovna vnema ni popuščala. Učenci in starši so nosili in vozili papir, prišli so celo s polnimi prikolicami. V zbiralni akciji so posredno sodelovali tudi občani, ki so star papir oddali »pridnim zbirateljem«.

Malo pred predvidenim koncem zbiralne akcije se je pojavil izziv, saj je bil zbiralnik že poln, prostora za pripeljan odpadni papir pa ni bilo več. Odločitev, da se izloči ves karton, ki se nahaja v zgornjih plasteh je bila smiselna, saj ima le ta nižjo reciklirno vrednost. Tako je nastal dodaten prostor še za nekaj sto kilogramov odpadnega papirja.

Po končnem seštevku vse zbrane surovine je rezultat izjemen. Zbrali smo rekordnih 15 ton in 880 kg.

V imenu OŠ Veliki Gaber se zahvaljujemo vsem, ki so na svojih domovih papir ločevali in ga zbirali, vsem, ki so ga prispevali, vsem, ki so ga zbrali in dostavili ter vsem, ki so teh skoraj 16 ton preložili.

Ponosno sporočamo, da smo s to zbiralno akcijo ohranili 269 dreves in vas vabimo, da skupaj še naprej sodelujemo pri varovanju okolja.

                                                                                                             učiteljica Danijela Kocmur

Preglednica: Količina zbranega starega papirja po razredih v kg.

vrtecAB2.3.4.5. A5. B
334336364318880497229714
6.7. A7. B8.9.KNJIŽ
186159173726166013390

                                                                            

Related Images:

Dostopnost