V tem tednu pričnemo s nacionalnimi preverjanji znanja.

V četrtek, 4. 5. 2023, bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preverjanje znanja iz slovenščine, v ponedeljek, 8. 5. 2023, pa iz znanja matematika. V sredo, 10. 5. 2023, bo v 6. razredu potekalo nacionalno preverjanje znanja iz angleščine, v 9. razredu pa iz znanja domovinske in državljanske kulture in etike.

Preverjanja bodo vsakič potekala od 8.00 do 9.00. Učenci s prilagoditvami, ki imajo možnost podaljšanega časa pisanja, s pisanjem začnejo prej.

6. razred piše v učilnici SLJ, 9. razred pa piše v učilnici BIO-KEM.

Po zaključku NPZ bo potekal pouk po ustaljenem urniku. Oba razreda ostaneta v istih učilnicah tudi 2. šolsko uro.

Seznanitev z dosežki:

31. 5.  – 2. 6. 2023 – seznanitev učencev z dosežki in vpogled v ovrednotene naloge NPZ za 9. razred.

6. – 8. 6. 2023 seznanitev učencev z dosežki in vpogled v ovrednotene učenčeve pisne naloge NPZ za 6. razred.

Druge informacije:

Več informacij pa najdete na Nacionalno preverjanje znanja | OŠ Veliki Gaber (arnes.si) .

Informacije za ostale učence:

Učenci od 1. do 5. razreda imajo malico po vsakodnevnem razporedu v jedilnici s pričetkom ob 9.10. Gibanje po šoli in vedenje v jedilnici naj bo zelo tiho.

Med 7.30 in 9.00 je gibanje učencev po starem delu šole dovoljeno le za vstop učencev 7. in 8. razreda v učilnico ob 8.15.

Učenci 7. in 8. razreda bodo imeli prvi dve uri pouk v učilnici TJA (7. a), RAČUNALNICI (7. b), TIT-LUM (8. a), GEO-GUM (8. b). Med malico se vsi preselijo v učilnice, kjer bodo imeli 3. uro pouk in imajo malico po urniku.

Posebnosti urnika:

4. maj: 1. uro 4. a ima šport zunaj, preoblečejo se v učilnici

8. maj:  1. uro 2. a ima šport zunaj, preoblečejo se v učilnici

10. maj: 1. uro 3. a ima šport zunaj, preoblečejo se v učilnici

Related Images:

Dostopnost