Učbeniki in delovni zvezki

Učbeniški sklad

Na šoli si lahko učenci vsako leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Učbeniški sklad vodi pedagoginja in knjižničarka Andreja Jaklič.

Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada 2020 Naročilnica za učbeniški sklad

Seznami delovnih zvezkov in pripomočkov v šolskem letu 2021/22