Podaljšano bivanje in varstvo vozačev

Na OŠ Veliki Gaber imamo za učence od 1. do 5. razreda organizirano podaljšano bivanje, kot del razširjenega programa. Učence 4. in 5. razreda ter njihove starše vzpodbujamo, da učenci že po koncu pouka odidejo samostojno domov. Prav tako to predlagamo tudi mlajšim učencem, saj je cilj naše šole v skladu z razvojnim načrtom, da vzgojimo samostojne otroke in prvi korak, je že samostojni odhod domov.

Podaljšano bivanje poteka od 11.50 do 16.00. Večino časa preživimo zunaj, saj želimo omogočiti učencem svobodno gibanje, rekreacijo, prosto ustvarjanje, prosto igro in svež zrak. Organiziramo pester vsakodnevni program, ki zajema športno udejstvovanje, umetniško ustvarjanje, učenje in vzgojo. Ob 14.30 imajo učenci, ki ostanejo dalj časa v podaljšanem bivanju, v jedilnici popoldansko malico.

Varstvo vozačev

Učenci, ki so upravičeni do šolskega prevoza, lahko obiskujejo varstvo vozačev. Varstvo vozačev je organizirano zjutraj od 7.30 do 8.15, v času predure, po prihodu šolskih avtobusov. Učenci vozači čakajo na pouk zunaj pred šolo na igrišču. Kjer imajo možnost uporabe športnih rekvizitov, prostega gibanja, druženja, učenja … Varstvo vozačev se izvaja zunaj zaradi mnogih pozitivnih psiho-fizičnih učinkov. Učenci se imajo možnost gibati, biti na svežem zraku, imajo širok prostor za ustvarjanje, dovolj prostora za oblikovanje manjših skupin za socializacijo …

Učenci, ki bi vseeno želeli biti v jutranjem varstvu vozačev v notranjih prostorih, le tega zagotavljamo v garderobi šole (v času poslabšanih epidemioloških razmer), drugače pa v šolski knjižnici, ki je preduro edini dovolj velik vsakodnevno prost prostor. Za varstvo v notranjih prostorih, morajo starši izpolniti izjavo in jo podpisano oddati šolski pedagoginji ali razredničarki. Izjavo lahko oddajo kadarkoli v šolskem letu, prav tako jo lahko kadarkoli prekličejo. Izjave potrebujemo, da lahko oblikujemo ločeno skupino in ustrezno organiziramo delo. Prosto prehajanje med notranjo in zunanjo skupino ni mogoče.

Varstvo vozačev po pouku se izvaja v manjših skupinah, kjer se učenci z učiteljem, ki jih pazi, odločijo, kjer bo preživeli čas v varstvu vozačev. Običajno ga preživljajo zunaj, kjer imajo več prostora za gibanje, druženje in svež zrak. Prav tako jim zunanje šolske klopi in mize omogočajo prostor za učenje.

Related Images:

Dostopnost