Govorilne ure in roditeljski sestanki

GOVORILNE URE

Na govorilne ure se starši najavite razrednikom oz. učiteljem;

  • popoldanske govorilne ure: vsak tretji torek v mesecu med 16.30 in 17.30  (razen v septembru, januarju, februarju in juniju, ko popoldanskih govorilnih ur ne bo);
  • dopoldanske govorilne ure: po dogovoru s posameznimi učitelji v času, ki so ga učitelji planirali za govorilne ure, časovni razpored bo objavljen na spletni strani šole;

RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljske sestanke bodo sklicevali razredniki. Predvideni so trije roditeljski sestanki na oddelek in sicer roditeljski sestanek:

  1. za učence 2., 3. in 9. razreda:  7. 9. 2020 ob 16.30,za učence 6. in 7. razreda: 8. 9. 2020 ob 16.30,za učence 4., 5. in 8. razreda: 9. 9. 2020 ob 16.30.
    1. roditeljski sestanek: 18. in 19. 1. 2021 (razdeljeno po triadah), predavanje za starše,
    2. roditeljski sestanek: maj 2021 (pričetek ob različnih urah)

Roditeljske sestanke za razrede, ki gredo v šolo v naravi, strokovne ekskurzije, bomo prilagodili tako, da jih bomo izvedli nekaj tednov pred odhodom v šolo v naravi (izvedeni bodo namesto zadnjega 3. roditeljskega sestanka).

DRUGE OBLIKE SREČANJ

  • individualnI razgovorI;
  • predavanja za starše;
  • srečanja ob začetku in zaključku šolanja učencev.