Na OŠ Veliki Gaber smo med 8. in 12. novembrom 2021 gostili 15 učiteljev iz Litve, Italije, Turčije in Španije. Gostje so preko predstavitev ljudskih plesov in gledaliških dejavnosti, hospitacij pri urah pouka ter v gozdu in pogovorov z učenci in učitelji spoznavali življenje in delo na šoli. Imeli so tudi organiziran sprejem na Občini Trebnje, obiskali so naše glavno mesto ter nekaj primorskih in gorenjskih naravnih in kulturnih znamenitosti.